apelacyjny


apelacyjny
apelacyjny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. apelacja: Sąd, prokurator apelacyjny. Postępowanie apelacyjne. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • apelacyjny — apelacyjnyni przym. od apelacja Postępowanie apelacyjne. Sąd apelacyjny …   Słownik języka polskiego

  • Петрусинский, Людовик — писатель, родился во Львове 9 го марта 1803 г.; окончив курс гимназии во Львове, он поступил во Львовский университет на философский факультет, а затем в Венском университете окончил полный курс наук по юридическому факультету со степенью доктора …   Большая биографическая энциклопедия

  • złotówka — Symboliczna złotówka a) «stosunkowo niewielka suma pieniędzy»: Zdaniem specjalistów, z zyskiem można sprzedać zaledwie 200 300 firm, resztę więc należałoby po prostu oddać w prywatne ręce za symboliczną złotówkę. Wprost 897/2000. b) «złotówka… …   Słownik frazeologiczny

  • sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …   Słownik języka polskiego

  • trybunał — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. trybunałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} organ sądowy powołany do rozpatrywania spraw o szczególnym znaczeniu; sąd o specjalnych uprawnieniach; kolegium sądowe,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień